Vítame Vás na webovej stránke akciovej spoločnosti Textil Žilina

       Sme spoločnosť, ktorá vlastní zaujímavé nehnuteľnosti umiestnené na lukratívnych miestach v týchto mestách: Trstená, Liptovský Mikuláš, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota a Modrý Kameň.

       Ponúkame výhodnú kúpu našich nehnuteľností, zaručujúcich príjmy z uzavretých nájomných zmlúv. Nájomné zmluvy sú prevažne uzatvorené na dobu určitú so zákonnou výpovednou lehotou 3 mesiace.
       Záujemcovia o naše objekty majú možnosť pokračovať v prenájmoch prevzatím záväzkov z nájomných zmlúv, alebo ak majú iný investičný zámer, môžu v zákonnej lehote nájomné zmluvy vypovedať.
       Ponúkame jedinečnú možnosť kúpy exkluzívnych budov, umiestnených prevažne v centrách miest. 

NEHNUTEĽNOSTI

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MODRÝ KAMEŇ
RIMAVSKÁ SOBOTA


KONTAKT

TELEFÓN
ADRESA
  • TEXTIL ŽILINA, a.s.
  • Hviezdoslavova 48, 01067 Žilina